TEVDAK- KISA TARİHÇE

TEVDAK 
dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol Başkanlığında İstanbul’da 21 Temmuz 1991’de, Memduhpaşa Yalısında yapılan bir  toplantı ile kuruldu. Toplantıya Galatasaray  Eğitim Vakfı, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı, Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı, Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı Başkanları kurucu olarak katıldı. TEVDAK üye okulların aralarındaki dayanışmayı arttırmak, Atatürkçü, çağdaş eğitimin gerçekleşmesinde Milli Eğitim Bakanlığından destek alarak, Milli Eğitimin yaşanan genel ve özel sorunlarının çözümünde ortak hareket ederek ATATÜRK ilke ve devrimleri doğrultusunda, Milli Eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak, böylece Türkiye’de çağdaş ve ilerici eğitim sistemlerinin uygulanarak eğitimde kalitenin artırılmasına ve Türk Toplumuna yararlı yurttaşlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile “Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi” kısa adı ileTEVDAK olarak kuruldu. Başkanlığına da FEYYAZ TOKAR getirildi.

TEVDAK
 kısa sürede bünyesine; Ankara Atatürk Lisesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi (High School), Edirne Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi (High School), Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi, Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi’ni de kattı, 14 Aralık 1992 gün ve Ar.Gel.Şb.92/ sayılı genelge ile  “Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi” olarak adı tescil edildi ve kısaca TEVDAK olarak onurlu misyonuna devam etti.

15/07/1997 tarihinde “Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği” adı ile oluşumuna yasal statü kazandırarak yeni bir dönemi başlattı. İlk Yönetim Kurulu; İ.Cahit Kocaömer Başkanlığında, Nezih Demirkent, Teoman Yelkencioğlu, Ferhat Saraçoğlu, Fuat Turgay Ağralı, Ömer Koçak, M.Sağlam Gürol, Yusuf Kenan Öztiryaki’den oluştu.

1999 Yılından sonra Tevdak Eğitim Kurumları arasına Eyüp Lisesi Eğitim Vakfı, Erzurum Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı,  İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı ve KALİD-Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği de katıldı.


» TEVDAK TOPLUM DESTEKLİ DEVLET EĞİTİM KURUMLARININ MİSYONU, VİZYONU