Tevdak Liseleri 1.Kültür Şenliği

'Benim Şehrim' Konulu Deneme ve Şiirleri


Türkiye'nin En Büyük Lise Festivali

KALfest’11


Kadıköy Anadolu Lisesi 3.Eğitim ve Kariyer Günleri

“Geleceğinizi Planlamak İçin Doğru Seçim”


19 Aralık 2010 tarihli ve 27790 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik

Milli eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseler>

 
Tevdak - Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Derneği'nin Mali Genel Kurulu yapıldı. 

  1. Toplantı açılışında Tevdak Başkanı Erol Demirdöven konuşma yaptı. Saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı söylendi.
  2. Toplantı için divan heyetine verilen önergeye göre Divan Başkanlığına Sayın Ayhan ERGİN, Başkan Yardımcılığına Sayın İbrahim TAŞKAN, Katipliklere Sayın Ömer KOÇAK ve Sayın Ali MİDİLLİLİ oybirliği ile seçildiler. Toplantı Tutanağını imza yetkisi oylandı. Oybirliği ile kabul edildi. 
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu.
  4. Denetim Kurulu Raporu okundu.
  5. Raporlar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.
  6. Yönetim Kurulunun 2010 yılı faaliyetleri oybirliği ile aklandı. Denetim Kurulu 2010 yılı Denetim Raporu kabul edilerek oybirliği ile aklandı.
  7. Yönetim Kurulu 2011 yılı Faaliyet Programı ve Tahmini Bütçe Başkan tarafından okundu. Oybirliği ile kabul edildi
  8. Dernek aidatlarımız yeniden belirlenerek, Kurumsal üyelerden en az 2.500 TL. ve üyelerden en az 100 TL. aidat alınması, konunun üyelerimize yazılı olarak bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
  9. Dilekler ve Temenniler bölümüne geçildi. İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Sayın Sakin Öner söz aldı. İçinde bulunduğumuz 2010-2011 eğitim döneminde de geçmiş dönemlerde yapılmış olan okullarımız arasındaki spor aktiviteleri ve kültür şenliği aktivitelerine devam edilmesi kararlaştırıldı.Yeni yılda TEVDAK üye okullarının öğrenci alımlarının seçilmesinde TEVDAK olarak faaliyetlerde bulunması için öneriler sundu. Bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi kararlaştırıldı. Okul Müdürlerimizden oluşturulan Eğitim Kurulunun çalışmalarına devam etmesi uygun görüldü.İsteyen üyelerimizin Eğitim Kurulunda görev alabileceği belirtildi.
  10. Toplantı Başkan tarafından kapatıldı.

 

H.AYHAN ERGİN  Av.İBRAHİM TAŞKAN Av.ÖMER KOÇAK ALİ MİDİLLİLİ      
Divan Başkanı   Başkan Yard.  Katip Katip  

                                 
                                                                   

 

 

TEVDAK LİSELERİ EĞİTİM DERNEĞİ
Kabataş Eğitim Vakfı – Sabancı Kültür Sitesi Çırağan Cad. No: 40 34349 Ortaköy-İSTANBUL
Tel: 0212 259 91 33 Fax: 0212 227 91 54 Web: www.tevdak.org.tr E-posta: bilgi@tevdak.org.tr