Tevdak Liseleri 1.Kültür Şenliği

'Benim Şehrim' Konulu Deneme ve Şiirleri


Türkiye'nin En Büyük Lise Festivali

KALfest’11


Kadıköy Anadolu Lisesi 3.Eğitim ve Kariyer Günleri

“Geleceğinizi Planlamak İçin Doğru Seçim”


19 Aralık 2010 tarihli ve 27790 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik

Milli eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseler>

 
Genel Kurul Toplantısı 

SAYIN ÜYELERİMİZ
           

 

 
TEVDAK-TÜRK EĞİTİM VAKIFLARI DAYANIŞMA KONSEYİ DERNEĞİ Olağan Genel Kurul Toplantısının ilki; 25 Şubat 2012 Cumartesi günü, ekseriyet sağlanamadığı takdirde kesin ve son toplantı 03 Mart 2012 Cumartesi günü saat: 10.30’da; Çırağan Caddesi No: 40 Ortaköy-İSTANBUL adresinde bulunan “KABATAŞ EĞİTİM VAKFI-SABANCI KÜLTÜR SİTESİ Adnan Barlas Toplantı Salonu”nda aşağıda belirtilen gündeme göre yapılacaktır.
 
Bilgilerinize sunar, özellikle ikinci toplantı günü olan 03 Mart 2012 Cumartesi günü saat: 10.30’da teşriflerinizi önemle rica ederiz.
 
     Saygılarımızla,
    Tevdak Yönetim Kurulu Adına
 
 
                                                                                              M.Erol DEMİRDÖVEN
                                                                                            Yönetim Kurulu Başkanı
 
 
 
 
 
GÜNDEM:
 
1-    Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2-    Toplantı Divanı Seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 2 katip ile oyların sayımı için üç kişilik Tasnif Heyeti) ve Başkanlık Divanına Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3-    Yönetim Kurulunun 2011 yılı Faaliyet Raporu ile Gelir-Gider hesaplarının okunması,
4-    Denetim Kurulu Raporunun okunması,
5-    Raporların görüşülmesi,
6-    Yönetim Kurulunun 2011 yılı Faaliyetleri ile Denetim Kurulu Raporunun ve 2011 yılı hesaplarının aklanmasının oya sunulması,
7-    Yönetim Kurulunun 2012 yılı Faaliyet Programı ve Tahmini Bütçesinin takdimi, görüşülmesi ve onaylanması,
8-    TEVDAK Organlarının seçimi:
a) Yönetim Kurulu                  (7 asil, 7 yedek üye)
b) Denetim Kurulu                  (3 asil, 3 yedek üye)
c) Sicil Kurulu                         (9 asil üye)
d) Haysiyet Divanı                 (5 asil, 3 yedek üye)
9-    Dilek ve Temenniler,
10-Kapanış.
 
 
 
 
 
 

 

TEVDAK LİSELERİ EĞİTİM DERNEĞİ
Kabataş Eğitim Vakfı – Sabancı Kültür Sitesi Çırağan Cad. No: 40 34349 Ortaköy-İSTANBUL
Tel: 0212 259 91 33 Fax: 0212 227 91 54 Web: www.tevdak.org.tr E-posta: bilgi@tevdak.org.tr